رد کردن لینک ها

مجوزها و تأییده ها

تأییدیه مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی زیرمجموعه پژوهشگاه علوم ورزشی

تقدیرنامه رونمائی از دستگاه شبیه ساز ارتفاع (سینرمی) در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ۱۳۹۸

تقدیرنامه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ۱۳۹۸

بازگشت به بالای صفحه