رد کردن لینک ها

اهداف و دورنما

افزایش فرهنگ استفاده از تکنولوژی در ورزش قهرمانی

متاسفانه در شرایط فعلی ورزشکاران و مربیان کشور شناخت خوبی از تأثیر تکنولوژی بر عملکرد و کیفیت ورزشکار ندارند و به همین رو تمایل زیادی به استفاده از تکنولوژی برای بهبود شرایط عملکردی و بدنی ورزشکار نشان نمی دهند. دستگاه شبیه ساز ارتفاع با پشتوانه علمی و در زمان کوتاه میتواند با تأثیر گذاری بر بهبود شرایط بدنی ورزشکار این نگاه را بهبود دهد.

 

بهبود عملکرد کلی ورزشکاران کشور در مسابقات بین المللی

در مسابقات بین المللی صدم های ثانیه تعیین کننده و معیار برتری هستند و چه بسا همین تفاوت های عملکردی به ظاهر کوچک تعیین کننده رتبه های صدر تا قعر جدول رده بندی باشند. می توان با بهبود توان هوازی با استفاده از دستگاه شبیه ساز ارتفاع از رقیبان جلوتر بود.

 

امکان رقابت ورزشکاران کشور با ورزشکاران کشورهای پیشرفته

ورزشکاران حرفه ای کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا، آلمان و استرالیا اغلب از این دستگاه های شبیه ساز ارتفاع برای بهبود شرایط توان هوازی خود استفاده می کنند و ورزشکاران کشورهای دیگر می توانند با استفاده از نمونه ایرانی این دستگاه با قیمت مناسب تر از گوی رقابت عقب نمانند.

 

کاهش هزینه صعود به ارتفاعات برای تجربه شرایط هایپوکسی

برخی ورزشکاران و کوهنوردان برای ایجاد تطابق بدن خود با شرایط هاپوکسی مجبورند چندین روز در کوهستانها و ارتفاعات بالا اقامت کنند. استفاده از شبیه ساز ارتفاع با ایجاد شرایط همسان، بسیاری از این هزینه ها را کاهش می هد.

 

کسب درآمد در جهت ایجاد یک واحد تحقیق توسعه در زمینه فناوری های ورزشی

در برنامه های آتی گروه سینرمی، قصد ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه برای ساخت و بهبود تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ورزش داریم. این امر با فروش مناسب نسخه اول دستگاه سینرمی و تأمین بودجه آن از این طریق امکان پذیر خواهد بود.

 

استفاده از ظرفیت های داخلی در تولید

در تولید دستگاه شبیه ساز ارتفاع سینرمی از ظرفیت ها، مواد و فناوریهای داخل کشور استفاده می شود و از این نظر به نیروی کار داخلی بها داده می شود.

 

به کارگیری نیروهای متخصص و نخبگان در تولید

در تولید دستگاه شبیه ساز ارتفاع سینرمی از نیروهای متخصص و نخبه داخلی استفاده می شود که باعث جلوگیری از نا امیدی و فرار این افراد از کشور می شود.

 

بهبود سرمایه ملی با تولید محصول با ارزش افزوده

در برهه فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم می کند، تولید سینرمی یا در حالت کلی تر هر محصول تولیدی در صورتی که بتواند ارزش افزوده ای ایجاد کند می تواند به بهبود رفاه و سطح اقتصادی جامعه کمک کند.

 

کاهش واردات و بومی سازی

تولید داخلی این محصول علاوه بر کاهش قیمت تمام شده، از واردات نمونه های خارجی آن نیز جلوگیری کرده و مانع از هدر رفت سرمایه های ارزی کشور خواهد شد.

 

امکان صادرات محصول به کشورهای دیگر و کسب درآمد های ارزی

دستگاه شبیه ساز ارتفاع سینرمی با کیفیتی بالا تولید شده که امکان رقابت با نمونه های مشابه خارجی را داشته و از این رو امکان صادرات آن به کشور های دیگر و کسب درآمد های ارزی برای کشور را میسر می کند.

 

ایجاد یک شبکه همکار پژوهش در قهرمانان ملی

ارتباطات و مذاکرات انجام شده با برخی ورزشکاران حرفه ای و مربیان تیم ملی، باعث  شده است تا یک اعتماد متقابل بین تیم سینرمی و آنها شکل بگیرد. این اعتماد زمینه را برای اجرای پژوهش های بیشتر در جهت استفاده از فناوری و پژوهش در جهت بهبود عملکرد ورزش حرفه ای کشور در آینده فراهم می کند.

بازگشت به بالای صفحه